สำหรับแพทย์

Vejthani Hospital aims to provide excellent medical services under the care of skilled medical specialists, Together with nurses and staff in each field, Who are continuously developing their knowledge and skills.

“ความสุขในบรรยากาศการทำงานขององค์กรพวกเรา ส่งผลให้พวกเรารังสรรค์ผลการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยของเรา”

นพ. ภัทร โฆสานันท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

“ทีมแพทย์ทุกคนทำงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนพี่น้องและเราตั้งใจดูแลผู้ป่วยทุกคนเหมือนเป็นญาติสนิทของเรา”

พญ. สาลินี หิรัญบูรณะ

กุมารเวชศาสตร์

“โรงพยาบาลเวชธานีเต็มไปด้วยความอบอุ่นและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน บุคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างมืออาชีพ”

พญ. สมฤดี ชัยวีระวัฒนะ

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

“ใช้ชีวิตราวกับที่คุณจะตายในวันพรุ่งนี้ และฝึกที่จะเรียนรู้ราวกับที่จะคุณจะอยู่ตลอดไป”

นพ.บุญเลิศ อิมราพร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

“เพื่อนแพทย์ทุกคนช่วยเหลือกันดี บรรยากาศโรงพยาบาลน่าอยู่ ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของพวกเรา”

พญ.ศศิพิมพ์ จามิกร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

สาขาแพทย์ที่เปิดรับสมัคร

 • Oncology Genecologyic Surgery
 • Oncology Orthopedic Surgery
 • Oncology and Breast Surgery
 • Advanced Laparoscopic and Endoscopic Surgery
 • Urology Surgery
 • Colorectal Surgery
 • Plastic Surgery
 • General Surgery
 • Hip and Knee Orthopedic Surgery
 • Sport Medicine and Shoulder Orthopedic Surgery
 • Rehabilitation